За бизнеса

Go Green BG се специализира в търговия, дизайн, монтаж и поддръжка на слънчеви фотоволтаични панели. Поради особено високата възвращаемост, която слънчевите панели осигуряват, се счита, че тази технология е едно от най-популярните устойчиви решения до момента.

Финансови ползи

Финансовите и екологични ползи, които един бизнес може да извлече от инвестирането в зелена енергия, са значителни.

Преди по-малко от десетилетие слънчевите панели се смятаха за ниша и експериментална технология. Десет години по-късно слънчевата енергия се превърна в най-бързо-растящия енергиен източник из целия свят. В момента е продукт на масово производство, доставяна на конкурентна цена. Всъщност, докато цените на невъзобновяеми енергийни източници се увеличават година след година, цената на инсталирането на слънчева енергия рязко спада.

Фотоволтаични панели
Фотоволтаични панели

Околна среда

Междуправителствената група по изменение на климата IPCC, НАСА и водещите учени в света ни предупредиха, че ако продължим да изгаряме изкопаеми горива като газ, въглища и петрол, рискуваме от катастрофа, причинена от човека в глобален мащаб. Поради тези причини ние трябва да увеличим и ускорим производителността на зелена електроенергия, ако искаме да избегнем непоправими щети.

Слънчевите панели предлагат средство за значително намаляване на въглеродния отпечатък на вашите организации. Типична слънчева фотоволтаична система с мощност 250kWp ще компенсира за приблизително 64 тона въглероден диоксид (CO2), което е еквивалентно на шофиране от 249 000 километра с бензинов автомобил.

Go Green BG предлага пълно решение за съхранение на слънчеви батерии, което включва; анализиране на вашата пригодност, посочване на правилните технологии за вашия дом и инсталация.  

С този калкулатор може да изчислите количеството генерирана електроенергия, която вашето дружество да произвежда.

Още една стъпка преди резултатите!
Въведете данни за контакт и ще получите вашите индивидуални резултати по имейл в безплатна оферта